Contingut principal
L'Esplaiwww.esplai.org

Mirall - La proposta educativa per a la igualtat d'oportunitats


Opina

Materials de Consulta

Educació en valors, gènere, discapacitat i
pobresa i exclusió social

 • Camps, V. Los valores de la educación. Ed: Anaya, Madrid 1994.
 • Puig Rovira, JM. La construcción de la personalitad moral. Ed: Paidós, Barcelona 1996.
 • Puigdellívol, Ignasi. La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Ed: Graó. Barcelona, 2006.
 • Sachs J. El fin de la pobreza. Ed: Debate, 2005.
 • Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Fundación Luis Vives, 2010.
 • Garcia Salomon, M. Els Paranys de l’Amor. Materials per treballar la prevenció de relacions abusives amb adolescents i joves. Ed: Octaedro. Barcelona, 2006.
 • Les relacions a l’adolescència, prevenir abusos i fomentar la confiança i el respecte. Unitat didàctica 2. Projecte d’Educació en Valors. Institut Municipal d’Educació. Barcelona.
 • Cambios sociales y género. Guía didàctica. Edición: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
 • Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO. Edición: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Asturias, 2007.

Webs

Guies en pdf

 • Guia de contes i literatura infantil no sexista. Centre d’informació i recursos per a les dones. Ajuntament de Cornellà. (Descarregar PDF)
 • Claves sobre la igualdad y la no discriminación en España. Fundación Luís Vives. (Descarregar PDF)
 • Guia llenguatge no sexista. Consell de la Joventut de Barcelona i Consell Joventut València. (Descarregar PDF)
 • Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Generalitat de Catalunya. (Descarregar PDF)
 • Aprendre junts per viure junts. Pla d’acció 2008 – 2015. Generalitat de Catalunya. (Descarregar PDF)
 • Claus sobre la pobresa i l’exclusió social a Espanya. Fundación Luís Vives. (Descarregar PDF)

+ PDF MATERIALS DE CONSULTA

Pujar

Federació Catalana de l'Esplai - Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat - Tèl 934747474 - Fax 934747475 - email: federacio@esplai.orgfederacio@esplai.org