Contingut principal
L'Esplaiwww.esplai.org

Mirall - La proposta educativa per a la igualtat d'oportunitats


Opina

Avaluació

Per poder valorar l’impacte de l’aplicació de la proposta educativa és important realitzar un procés integral d’avaluació. Aquest ha d’incloure, des d’una diagnosi dels diferents col·lectius a qui va destinada, passant per una diagnosi del mateix equip de monitors/es i, fins a una avaluació de les diferents activitats i de la proposta educativa en sí, com a recurs que ha de facilitar la incorporació de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats en l’educació en el lleure d’infants i joves.

Aquest procés integral d’avaluació recau en l’equip directiu de l’entitat que ha de vetllar perquè es realitzi en tres moments del curs: abans, durant i després de l’aplicació de la proposta educativa.

El procés d’avaluació es dota d’una sèrie de formularis que trobareu:
A la pàgina web de la proposta educativa en format pdf.
A la intranet de la Federació Catalana de l’Esplai des de la qual, podreu emplenar directament els formularis i obtenir, al final del curs, resums de les puntuacions obtingudes.

Com a punt de partida, fem una lectura detinguda del punt l’esplai de les oportunitats i tot seguit realitzem l’activitat adreçada a l’equip educatiu Aplica la Lupa. Aquesta dinàmica participativa us permetrà diagnosticar els punts forts i febles de la vostra tasca educativa i elaborar un pla de millora que englobi propostes i el compromís de tothom.

PDF Formularis Abans de l’aplicació de la proposta
PDF Formularis Durant de l’aplicació de la proposta
PDF Formularis Després de l’aplicació de la propost

+ PDF AVALUACIÓ (seguir llegint més)

Pujar

Federació Catalana de l'Esplai - Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat - Tèl 934747474 - Fax 934747475 - email: federacio@esplai.orgfederacio@esplai.org