Contingut principal
L'Esplaiwww.esplai.org

Mirall - La proposta educativa per a la igualtat d'oportunitats


Petits
3 a 8 anys
Mitjans
8 a 12 anys
Adolescents
12 a 16 anys
Famílies
Monitors i
monitores
Activitats
col·lectives
 
Opina

Monitors i monitores

Objectius Educatius

 1. Valorar les estratègies educatives que fem servir per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’esplai.
 2. Ser coherents i actuar davant dels estereotips i prejudicis que dificulten la convivència al si dels equips.
 3. Fer xarxa amb altres centres d’esplais, donar-se l’oportunitat d’aprendre dels altres i amb els altres.
 4. Ser exigents amb la qualitat educativa de les activitats que realitzem, estar oberts a innovar i fer de l’esplai un lloc d’aprenentatge, diversió, transformació i progrés.
 5. Formar-se de manera continuada en els continguts de la proposta educativa i obtenir eines per a l’aplicació pràctica d’aquesta.

El compromís de l’entitat

L’aplicació de la proposta educativa a l’esplai requereix de la corresponsabilitat de tothom, de compartir estratègies i actuar en la mateixa direcció.

L’equip directiu de l’entitat
 1. Llegim a fons la proposta educativa i identifiquem els punts forts i punts febles de l’entitat en el seu conjunt, en relació a la igualtat i el respecte a la diversitat.
 2. Repassem l’aplicació possible en espais educatius de l’esplai: els grups de dissabte, activitat diària, menjadors, activitats familiars, colònies, casals i campaments etcètera.
 3. Fem un anàlisi de les necessitats formatives de l’equip i elaborem un pla de formació global per a tot el curs.
 4. Planifiquem els espais d’avaluació i seguiment de la proposta. Determinem de quina manera, amb quines eines o recursos, podríem constatar si hem assolit o no els objectius previstos, cara a millorar actuacions futures.
 5. Elaborem un calendari general de l’aplicació de la proposta que orienti els equips en la concreció de les activitats per a cada franja d’edat.
L’equip educatiu de cada grup
 1. Estudiem els diversos materials i aprofundim en la proposta específica que s’ha plantejat per a cada franja d’edat. Proposem-nos fites més ambicioses.
 2. Fem un diagnòstic sobre el nostre grup en relació als valors que relacionem amb la igualtat d’oportunitats: diversitat, inclusió i justícia social, a partir dels objectius que s’han proposat per a cada edat. Elaborem un llistat amb 10 accions assolibles.
 3. Dissenyem l’adaptació de la proposta al grup: concretem els objectius, adeqüem l’ambientació i les activitats a les necessitats i interessos del grup, preveiem l’organització interna, etc.
 4. Decidim quines activitats i projectes podem compartir i dur a terme amb altres grups de l’esplai i/o altres entitats.
 5. Elaborem el calendari específic tenint en compte els criteris generals pautats.

Activitats

+ PDF MONITORS I MONITORES

Pujar

Federació Catalana de l'Esplai - Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat - Tèl 934747474 - Fax 934747475 - email: federacio@esplai.orgfederacio@esplai.org