Contingut principal
L'Esplaiwww.esplai.org

Mirall - La proposta educativa per a la igualtat d'oportunitats


Petits
3 a 8 anys
Mitjans
8 a 12 anys
Adolescents
12 a 16 anys
Famílies
Monitors i
monitores
Activitats
col·lectives
 
Opina

Adolescents 12 a 16 anys

Objectius Educatius

Amb el grup de nois i noies de 12 a 16 anys treballarem, de manera específica, per tal que puguin:

Diversitat
1. Acceptar i respectar els canvis físics, els propis i el de les altres persones del grup. Desenvolupar una autoimatge ajustada i positiva que ens permeti guanyar confiança en les pròpies capacitats i habilitats personals: “sentir que puc”.
2. Fer valoracions positives sobre les altres persones i millorar la comunicació no verbal perquè aquesta estigui en coherència amb els valors.
3. Positivitzar la diversitat com a element enriquidor que possibilita el creixement individual i de grup.
4. Ser conscient de la influència que tenen els estereotips i els prejudicis en les relacions socials i actuar amb coherència.

Inclusió
5. Mostrar empatia i reforçar la capacitat per incloure i establir vincles amb les altres persones.
6. Rebutjar les actituds negatives envers les diferències. Valorar positivament com es complementen les capacitats de tothom en el grup i en la societat en general.
7. Adoptar una actitud de rebuig davant qualsevol actitud o comportament que predisposi a l’establiment de relacions abusives.
8. Ser assertiu i saber regular amb autocontrol la pressió de grup i les emocions i sentiments presents en tot conflicte i/o situació.
9. Evitar qualsevol forma de discriminació a través del llenguatge i ser crítics amb els prejudicis sexistes, classistes, etc.

Justícia Social
10. Interessar-se i reflexionar críticament sobre les causes que generen l’exclusió social i la pobresa.
11. Desenvolupar sensibilitat i preocupació vers les persones que es troben en risc de marginació i solitud.
12. Ser creatius i agents actius de transformació social. Comprometre’s a dur a terme projectes i accions que millorin les condicions de vida de les altres persones.

Mètode educatiu

Amb els nois i noies adolescents treballem amb el mètode de projectes. Dissenyar un projecte no és només plantejar-se què farem sinó també per què ho farem, com ho farem i com hem viscut l’experiència. Per això, cal seguir unes etapes lògiques i senzilles, en les quals, intervindrà l’equip educatiu i el grup en diferents graus d’intensitat.

Quan els projectes adquireixen una dimensió de servei a la comunitat esdevenen experiències d’aprenentatge servei. En el marc del lleure, l’aprenentatge servei constitueix una manera d’aprofundir en els valors de la pedagogia del projecte i de practicar la ciutadania activa i compromesa.

Els projectes i els cibercorresponsals

Mantenim la nostra habitual proposta d’activitats per a joves estructurades en projectes que pretenen inspirar-los per dur a terme les seves pròpies propostes de treball, i hi afegim el projecte Cibercorresponsals com a eix transversal de les activitats que desenvoluparem al llarg del curs.

Cibercorresponsals és un projecte impulsat per la Plataforma de Organizaciones de la Infancia per promoure la participació, sensibilització i opinió dels adolescents a favor dels Drets de la Infància, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Proposem que aquest projecte serveixi per a què els vostres grups puguin compartir i intercanviar les seves opinions i vivències amb altres grups de joves de Catalunya i de l’estat espanyol. L’hem triat per diverses raons:

  • Promou nous usos de les noves tecnologies des d’una vessant productiva, saludable i segura.
  • Fomenta la participació, el treball en equip, la reflexió crítica, l’anàlisi i la capacitat per argumentar i exposar les opinions.
  • Projecta la imatge del grup i el reconeixement dels projectes que duem a terme.
  • És una oportunitat per conèixer altres grups de joves, altres realitats i altres punts de vista.

L’espai virtual dels Cibercorresponsals

Aquest projecte consisteix en un espai de comunicació i expressió a través d’una comunitat virtual. Cada jove participant disposa del seu propi blog i l’educador/a, construeix el blog del grup a través de les aportacions de cada jove en el seu propi espai. La comunitat virtual és, en realitat, una xarxa social amb perfils, foros i contactes per a compartir i relacionar-se, però sempre des d’un prisma educatiu i de seguretat on-line.

El projecte Cibercorresponsals es coordinarà des de la Federació. Tots els esplais i grups de joves interessats a participar, poseu-vos-hi en contacte a través de l’adreça federacio@esplai.org

+ PDF ELS PROJECTES I ELS CIBERCORRESPONSALS (seguir llegint més)

+ PDF GUIA APS

Activitats

+ PDF ADOLESCENTS DE 12 A 16 ANYS (seguir llegint més)

Pujar

Federació Catalana de l'Esplai - Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat - Tčl 934747474 - Fax 934747475 - email: federacio@esplai.orgfederacio@esplai.org