MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


 
 
 
 
 
 
 
Donans la teva opinió

 

Avaluació

Per tal de garantir el correcte assoliment de la proposta educativa és molt important realitzar un procés integral d’avaluació. Aquest ha d’incloure, des d’una diagnosi dels diferents col·lectius a qui va destinada, passant per una diagnosi del mateix equip de monitors/es fins a una avaluació de les diferents activitats i de la proposta educativa en sí, com a recurs que ha de facilitar la incorporació de la perspectiva intercultural en l’educació en el lleure d’infants i joves.

Aquest procés integral d’avaluació recau en l’equip directiu de l’entitat que ha de vetllar perquè es realitzi en 3 moments del curs: abans, durant i després de l’aplicació de la proposta educativa.

A continuació us proposem un procés d’avaluació que consta d’una sèrie de qüestionaris i formularis que trobareu:
Al web de la proposta educativa en format pdf.
A la intranet de la Federació Catalana de l’Esplai, des de la qual podreu emplenar directament els qüestionaris i comptar amb resums de les puntuacions obtingudes.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org