MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


 
 
 
 
 
 
 
Donans la teva opinió

 

Aportacions del projecte Espiral

Amb la intenció de recollir bones pràctiques en relació a l’educació intercultural, una de les novetats que presentem són les orientacions per enfocar les activitats diàries i projectes de l’esplai a partir de la perspectiva intercultural.

Aquesta és la base de la qual parteix el projecte Espiral, un projecte de lleure, interculturalitat i cohesió social que té l’objectiu d’afavorir la inclusió d’infants i joves d’origen immigrant al seu context social d’acollida des d’una perspectiva intercultural, i que s’està duent a terme en 8 esplais de la Federació des del curs 2008-2009.

Els tallers que s’estan desenvolupant en el marc d’aquest projecte són els de:
Cercavila: conèixer les festes populars i tradicionals de diferents cultures.
Percussió: conèixer elements sonors i diferents instruments del món.
Teatre: fer dinàmiques per treballar en grup i fomentar relacions positives.
Dansa: experimentar sentiments i conèixer trets culturals diversos a través del moviment del cos.
Cuina: conèixer la cultura gastronòmica de diferents pobles i els nexos comuns que compartim.

Algunes aportacions del Projecte Espiral són:
Reconèixer i aprofitar la pluralitat cultural per enriquir-nos mútuament i fer activitats que ens permetin adonar-nos que dintre de la diferència hi ha moltes semblances.
Treballar a partir de projectes, perquè de manera natural ens porta a fer coses junts, relacionar-nos, intercanviar experiències i aprendre dels altres.
Treballar aspectes de la cultura popular pròpia i incorporar aspectes d’altres cultures diferents a la del lloc on estem intervenint.
Fer activitats que es basin en l’intercanvi entre diferents grups d’infants i joves i que promoguin relacions de fraternitat.
Incloure un mapa mundi a cada taller que ens ajudi a situar diferents llocs, orígens i fets històrics, així com treballar aspectes d’identitat.
Fer ús de les TIC per il·lustrar el que estem treballant i fer nous aprenentatges més enllà de l’entorn proper.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org