MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Activitats
adaptades
Petits
de 3 a 8 anys
Mitjans
de 8 a 12 anys
Adolescents
de 12 a 16 anys
Famílies
Monitors/es
 
Donans la teva opinió

Monitors i monitores

Objectius educatius

1. Reflexionar entorn l’educació dels infants i els joves en la interculturalitat.
2. Ser crítics i crear una opinió pròpia entorn a situacions d’actualitat.
3. Tenir una actitud coherent amb els criteris de l’equip d’educadors/es.
4. Transmetre els valors de la solidaritat, el respecte i la igualtat a partir de l’exemple.
5. Treballar en equip per aconseguir una educació d’infants i joves de qualitat.
6. Prendre decisions per consens. Respectar la diversitat d’opinions i escoltar els altres activament.
7. Actualitzar la seva formació per aprendre a gestionar la diversitat cultural existent a l’esplai i fer aprenentatges que ens ajudin a crear una opinió fonamentada.
8. Oferir diferents possibilitats educatives a infants i joves que no són de l’esplai.

Activitats

t'ho has plantejat mai?
els joves i l'esplai
formació i intercanvi

+ Veure (pdf)

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org