MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Activitats
adaptades
Petits
de 3 a 8 anys
Mitjans
de 8 a 12 anys
Adolescents
de 12 a 16 anys
Famílies
Monitors/es
 
Donans la teva opinió

Mitjans de 8 a 12 anys

Objectius educatius

1. Expressar els propis sentiments. Estar disposats al diàleg i la comunicació. Escoltar de forma activa, parant atenció a les explicacions dels altres.
2. Ser capaços de posar-se al lloc dels altres. Rebutjar situacions d’injustícia i exclusió.
3. Conèixer diferents experiències culturals. Integrar bones pràctiques i valorar positivament els punts forts d’altres cultures.
4. Mantenir un bon autoconcepte i apreciar els altres.
5. Formar les pròpies opinions entorn a situacions que s’esdevenen a la societat.
6. Treballar en equip, cooperar i ajudar-se mútuament.
7. Reflexionar entorn les desigualtats.

Projecte de teatre

Els infants mitjans treballaran entorn un projecte de teatre que els permetrà posar-se a la pell dels personatges de l’obra, treballar en equip, reflexionar entorn les situacions que viuen els personatges i posar en pràctica totes les seves habilitats creatives.

Proposem treballar el segon llibre de La Tribu de Camelot. El misteri del botí pirata, perquè permetrà als infants mitjans desenvolupar actituds de respecte, empatia i amistat. La manera de treballar de la colla ens ajudarà a remarcar la igualtat entre les persones per damunt de les diferències. El fet que La Tribu tingui l’objectiu d’ajudar els altres ens portarà a reflexionar entorn les situacions injustes i de desigualtat. En definitiva, representar aquesta obra és una molt bona ocasió per posar en pràctica els continguts de la proposta educativa i desenvolupar activitats des de la interculturalitat i la fraternitat.

Activitats

la tribu de camelot a escena!
gimcana de les nou monedes
carnestoltes intercultural
art i diveristat cultural
fem de periodistes

+ Veure (pdf)

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org