MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Activitats adaptades
Petits
de 3 a 8 anys
Mitjans
de 8 a 12 anys
Adolescents
de 12 a 16 anys
Famílies
Monitors/es
 
Donans la teva opinió

 

Criteris per adaptar les activitats a persones discapacitades

1. Identificar el tipus de discapacitat: tenir una discapacitat no vol dir, necessàriament, tenir afectades igual totes les parts del cos.

2. Determinar quina relació té la discapacitat amb l’activitat que volem realitzar: valorar si per dur a terme l’activitat s’han de fer tasques que poden resultar difícils o impossibles de realitzar per la persona discapacitada.

3. Avaluar allò que l’infant o jove és capaç de fer en relació a l’activitat: Valorar individualment la persona discapacitada per saber quines són les funcions que pot fer millor i en quin àmbit pot ser més eficaç.

4. Comparar el que és capaç de fer amb la resta d’infants o joves del grup: d’aquesta manera podrem preveure dificultats similars amb que es puguin trobar altres infants i joves.

5. Esbrinar els coneixements previs entorn al tema i el grau de motivació: ens permetrà apropar-nos al nivell i als interessos de cadascú.

6. Detectar en quin punt de l’ac-tivitat l’infant o jove pot tenir dificultats: ens fixarem en les tasques concretes que caldrà adaptar.

7. Tenir en compte l’edat cronològica de l’infant o jove: per oferir-li l’oportunitat de participar en el màxim d’activitats pensades per a aquella edat.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org