MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Presentació
Fitxa tècnica
La interculturalitat
a l'Esplai
Objectius
Continguts
Mčtode educatiu
 
Donans la teva opinió

Continguts

Els tres eixos de continguts que formen part de la proposta educativa d’enguany es relacionen de la següent manera:

Gràfic
L’educació intercultural i de la fraternitat es basa en el reconeixement de les identitats i les pertinences múltiples i en l’esperit crític enfront les injustícies i les desigualtats socials. Però aquests dos elements han d’anar sempre acompanyats de les actituds bàsiques d’empatia, comunicació i respecte que són a la base del treball intercultural i que us presentem més endavant.

+ Veure (pdf)

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org