MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Presentació
Fitxa tècnica
La interculturalitat
a l'Esplai
Objectius
Continguts
Mčtode educatiu
 
Donans la teva opinió

Objectius educatius

Els objectius educatius generals de la proposta educativa s’articulen entorn dels 4 valors de la Fundació Catalana de l’Esplai:

Utopia

Conviure en harmonia en entorns d’interculturalitat normalitzats i integrats en les relacions quotidianes del barri. Reconèixer les pertinences de forma mútua. Concebre la diversitat cultural com un fet real, que existeix a la nostra societat i relacionar-nos de forma natural.

niciativa

Establir relacions interpersonals acollidores que permetin: despertar l’interès pels diferents costums i maneres de fer; intercanviar bones pràctiques i adquirir noves competències interculturals. Ser els promotors de la cohesió social i la interacció entre les cultures coexistents en l’escenari social.

Solidaritat

Establir relacions de cooperació i empatia amb els col·lectius mitjançant la comprensió mútua fins a arribar a la construcció d’una societat intercultural. Evitar l’exclusió al diferent i, per tant, les desigualtats socials que això genera.

Felicitat

Crear vincles a partir d’allò que és comú i que compartim i respectar allò que ens diferencia. Compartir en harmonia un mateix escenari reconeixent la interculturalitat. Valorar la riquesa que representa per a les persones i per a la societat, en general, l’intercanvi cultural.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org