MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


Presentació
Fitxa tècnica
La interculturalitat
a l'Esplai
Objectius
Continguts
Mètode educatiu
 
Donans la teva opinió

 

Mandala. La proposta
per a la interculturalitat i la fraternitat

Mandala és la segona proposta educativa de la campanya Ciutadans Compromesos. Enguany ens proposem treballar a partir de la diversitat cultural que caracteritza la societat actual.

La convivència entre persones de diferents indrets del món suposa la coexistència de diferents cultures, tradicions, creences, costums, idiomes... Però aquesta heterogeneïtat conté elements comuns que hem de prendre per partir d’allò que ens uneix i establir els vincles que ens permetin integrar la diferència.

El propòsit principal de la proposta educativa és promoure l’enfocament intercultural i la fraternitat en l’educació en el lleure, per arribar a desenvolupar les competències necessàries que ens permetin conviure en entorns de diversitat cultural.

Per això posem l’accent en les relacions interpersonals acollidores, fraternes i solidàries; en el respecte cap a l’altre i els seus pensaments; els espais per al intercanvi intercultural, els vincles socials i la responsabilitat de cadascú a l’hora de fer possible una societat més justa.

Volem promoure la ciutadania global, la convivència harmònica i la participació i el compromís de qualitat; i volem fer-ho, com diu Brandao, potenciant els processos socials que són el camí per a la creació de la cultura i que, a la vegada, ens uneixen mentre treballem per allò comú:

Aprendre és abans que res, estar inclòs i participar en la creació, no tan sols de productes de la cultura sinó de processos socials, de creació d’aquella cultura: processos que condueixen a un important canvi en la qualitat del compromís, de la participació, del respecte al pensament aliè, de sentiments de solidaritat.” (Brandao, 1986:85)

+ Veure presentació (pdf)

+ Veure tot el llibre (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tèlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org