01.1  Presentació
01.2  Objectius
 
Eureka! el plaer de l'esforç

El programa pedagògic Eureka! és una reedició, revisada i actualitzada del programa pedagògic Eureka! Editat l'any 1998. És una proposta per a la intervenció educativa de la Federació Catalana de l'Esplai en el lleure dels infants i joves, amb la finalitat d'estimular l'educació de l'esforç i el plaer a partir d'activitats amb accent científic i tecnològic.

Al començament del segle XXI, amb unes noves relacions social pròpies de la societat de la informació, el paper canviant de la família i la incidència de les noves tecnologies, cal que educadors i educadores prenguem un paper actiu, fent viure als infants i joves el plaer de l'esforç més enllà de l'individu tot afavorint el pensament crític constructiu.

+ Veure tot el llibre (pdf)Els materials pedagògics

Títol del programa
Eureka! El plaer de l'esforç. Un programa pedagògic.

Població destinatària
    • infants i joves de 3 a 17 anys
    • educadors en el lleure, mestres, professors, tutors…
    • famílies

Materials
La proposta educativa compren un ventall de recursos didàctics de diversos formats. Mantenen una certa independència per tal que els educadors i les educadores puguin explorar les possibilitats educatives de cada material.

El quadern pedagògic.
És el recull de la fonamentació teòrica i metodològica.

Fitxes d'activitats i projectes.
Propostes concretes de treball que es troben desenvolupades en el web.

El web EUREKA!.
Eina interactiva de la proposta que recull tots els recursos i activitats ampliades.

Eurekajoc.
Recurs que utilitza el joc com a eina educativa.

Accions formatives.
Es preveuen diverses formacions i seminaris al voltant de la proposta educativa a partir dels interessos i necessitats de les entitats.Què ens motiva a desenvolupar aquest programa

Esforç i plaer

Posar als infants en la tessitura d'esforçar-se per resoldre una qüestió implica posar-los davant el repte d'enfrontar-se a un problema, dissenyar una solució, aplicar-la i avaluar-la. Implica descobrir capacitats pròpies, experimentant el plaer per la feina ben feta i la sensació de recompensa per l'esforç dut a terme. Alhora, permet posar a prova l'esperit de superació.

Societat del consum i plaer immediat
Els nostres infants i adolescents tendeixen sovint a ser poc pacients en l'obtenció de resultats de les seves accions. Es cansen aviat i volen resultats plaents que siguin ràpids i sense esforç. L'acomodació inevitable de la societat del consum i del benestar ens han fet a tots plegats relativament laxes i qualsevol esforç i centrament fa mandra. Cal estimular el valor de la constància, de la meticulositat, de la satisfacció que s'obté a partir de la superació personal i de la feina ben feta.

Ciència i noves tecnologies de la informació i la comunicació
Necessitem estimular una concepció vivencial, humanista i lúdica de la ciència i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre els nois i noies, una concepció oberta i flexible dels dos conceptes. Hem de trencar l'individualisme de la tecnologia per avançar en el seu bon ús i anar més enllà fent una aplicació social.

Curiositat com a base del pensament científic
Els infants i els adolescents tenen una curiositat natural que cal respectar i estimular. Aquest desig d'explorar el món i les coses, de comprendre el que passa, de dominar l'entorn i d'enfrontar-se als reptes és la base del pensament científic. És , també, el camí de la superar l'individualisme per pensar en els altres. La curiositat afavoreix la capacitat creadora que ha fet avançar a la ciència.

 

 

 

Federació Catalana de l'Esplai    www.esplai.org    93 474 74 74