2a Jornada Esplai i Municipi. Junts en el territori. Per l’educació, la inclusió i la ciutadania.

La Fundació Catalana de l’Esplai us convida a la 2a Jornada Esplai i Municipi que tindrà lloc el 28 de febrer de 2013 a CENTRE ESPLAI (El Prat de Llobregat) amb l’objectiu de compartir experiències d’èxit i propostes de treball conjunt entre administracions i entitats en l’àmbit local.
Més informació: www.esplai.org
Confirmació d'assistència
Nom *:
Primer cognom *:
Segon cognom *:
Població *:
Organització *:
Càrrec *:
Correu *:
Telèfon:
Eix temàtic:
Codi de validació *:

(1)De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que les dades personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Catalana de L’Esplai i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar la present inscripció, i per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del teu interès i d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG.

Les entitats destinatàries de les dades i a les quals autoritzes són: la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, FUNDACIÓN ESPLAI, ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES, SERVEIS D’ESPLAI, CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI, i SUPORT ASSOCIATIU.

Així mateix, donat que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, la Fundació Catalana de L’Esplai i entitats vinculades demana el teu consentiment per a aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a l’activitat a la qual t’inscrius, i que s’exposin públicament a la pàgina Web, canals socials (facebook, twitter, youtube, ...), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renuncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) , o bé per correu electrònic a dadespersonals@esplai.org.