06.1 Bibliografia
    
06.2 Links d'interès
    
06.3 Movijove
    
06.4 Experiències C2

    
06.5 Personatges Proposta
Bibliografia

BATLLE, R (coord). Compartir: Un programa per a la Creativitat i la Generositat. Cornellà de Llobregat: Centre d'Estudis de l'Esplai, 1997
VALERO GARCIA, JOSÉ MARIA. La Escuela que yo quiero. Argentina: Gram Editora,1989
DELORS, J. Informe Delors. Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Madrid: Unesco-Santillana, 1996.
BOQUÉ I TORREMORELL, C. Temps de mediació. Barcelona: Edicions Ceac, 2005
ROCHE, R. Fundamentos psicológicos y pedagógicos del aprendizaje-servicio: la educación a la prosocialidad. Ponencia presentada en el Seminario Internacional "Educación y servicio comunitario". Buenos Aires, 1997.
BOQUÉ I TORREMODELL, C. Guia de mediació Escolar. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 2002
SAVATER, F. El valor de educar. Barcelona: Ariel, 1997
TONUCCI, F. Ensenyar o aprendre? L'escola com a recerca quinze anys
després. Barcelona: Graó, 1990.
FREIRE, P. L'educació com a pràctica de la llibertat. Barcelona: Eumo, 1987.

 

 

Federació Catalana de l'Esplai    www.esplai.org    93 474 74 74