05.1 Pautes per potenciar la formació de l'equip

05.2 Propostes de formació permanent
 
Pautes per potenciar la formació de l'equip

■ Obtenir la formació bàsica. Tots els monitors i monitores han de tenir la formació bàsica que aporten els cursos de monitors i directors. Aquesta, proporciona els fonaments sobre els quals es construeix la identitat pedagògica de l'educació en el lleure.

■ Impulsar la formació permanent (monogràfics, seminaris...) en situació d'intercanvi amb altres col·lectius d'educadors i educadores.

■ Impulsar la formació en el si de l'entitat, mitjançant les jornades de monitors i monitores i els programes de formació a mida de l'equip.

■ Eixamplar el conjunt d'informacions i coneixements dels monitors i monitores en relació amb els recursos culturals de l'entorn. Estar al dia de les exposicions, pel·lícules, programes educatius dels museus..., i també conèixer grups i persones del barri o ciutat que ens poden ajudar.

■ Cultivar les afeccions i habilitats personals i explotar-les des del punt de vista didàctic

■ Conèixer els plantejaments i propostes sobre educació per a la salut, que es porten a terme des de les escoles i instituts del barri, a fi de no duplicar esforços, i coordinar-se de manera efectiva.
 

 

Federació Catalana de l'Esplai    www.esplai.org    93 474 74 74