04.1 Orientacions pels monitors/es
■ Algunes pistes per on començar
■ Abans de començar
■ I per acabar


04.2 Activitats i projectes

04.3 Families i altres agents educatius
Algunes pistes per on començar

El monitor/a creatiu és aquell que permet i possibilita que l’infant pensi, reflexioni, critiqui, investigui...

L’art de l’educador/a creatiu consisteix en oferir uns aprenentatges creatius. Aquest sistema motivarà els infants i joves afavorint el seu plaer, il·lusió i passió per les coses.

Una bona manera de fomentar la creativitat serà potenciar la curiositat i el desig de saber.

Com a educadors/es ens haurem de mostrar afectuosos, entusiastes, respectuosos amb les idees dels infants, convidar-los a l’experimentació, saber fer preguntes respectuoses, oportunes i intel·ligents5 ...

Els esforços dels educadors i educadores s’han de fonamentar en aquestes idees bàsiques:


Tots els infants i joves posseeixen capacitat creadora.
La creativitat és susceptible de desenvolupament.
Una de les funcions principals de l’esplai ha de ser la de descobrir i cultivar la creativitat.

Maslow assenyala cinc necessitats fonamentals en l’infant: fisiològiques, de seguretat, d’amor, d’afecte i pertinença, estima i autorrealització.

Comentem només l’última, l’autorrealització, que és la realització de totes les potencialitats que es posseeixen.

Autorrealitzar-se és arribar a la meta, aconseguir tot allò de què un és capaç. Aconseguir les aspiracions.

L’autorrealització ajudarà l’infant i el jove a adquirir la llibertat i seguretat psicològica necessàries perquè es doni la creativitat.

Conèixer la nostra capacitat creativa per expressar-nos-hi i gaudir-ne és essencial per a la nostra vida quotidiana i, en la nostra tasca com a educadors, pot esdevenir un recurs privilegiat.

Partint d’una visió globalitzada del subjecte, la plàstica, el cos, la música... s’interrelacionen perquè puguem descobrir, a partir de nosaltres mateixos, les actituds i els mitjans que, com a educadors, aplicarem en els espais d’expressió creativa.


 

 

Federació Catalana de l'Esplai    www.esplai.org    93 474 74 74